top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Kurikan Fysioterapia sekä Olo Tila noudattavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Kela ja palveluntuottaja eli Kurikan Fysioterapia toimivat EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla rekisterinpitäjinä. Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista.

 

 

Keräämme henkilötietoja, jotta voimme

  • tarjota sinulle palveluita paremmalla sekä turvallisella tavalla. 

  • hoitaa laskutuksen tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

  • hoitaa asiakassuhdettamme parhaalla mahdollisella tavalla ja ylläpitää sitä. 

Henkilötiedot saamme asiakkaalta itseltään ja Olo Tilalla ryhmätilaisuuksien järjestämistä varten häntä edustavalta ryhmätilauksen tekijältä.

 

Mitä tietoja keräämme?

  • Kurikan Fysioterapia kerää ainoastaan hoitosuhteeseen välttämättä tarvittavat tiedot.

  • Asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten lähetteet, esitiedot ja tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot ja lausunnot.

  • Asiakkaan toimittamat tai hänen suostumuksellaan hankitut, muualta saadut terveystiedot, jotka on otettu osaksi terveyskertomusta.

  • Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.

  • Asiakkaan hoitoon osallistuvan terveydenhoitohenkilöstön tiedot.

  • Laskutustiedot, hoitoon liittyvät maksajatiedot.

  • Olo Tilan palveluita varten keräämme seuraavat tiedot: Nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä mahdollisesti ruoka-aineallergiat, erikoisruokavaliot ja liikuntarajoitteet.

Verkkosivut ja sosiaalinen media 

Keräämme tietoja verkkosivustokävijöistämme evästeiden (cookies) avulla. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla voimme tarjota paremmin kohdistettuja palveluita ja kehittää palvelutarjontaamme. 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 

Sosiaalisessa mediassa hyödynnämme sosiaalisen median kanavalle (Facebook, Instagram sekä YouTube) itse antamiasi tietoja markkinointimme kohdistamiseksi. 


Miten huolehdimme henkilötiedoistasi?

Kurikan Fysioterapia ostaa tietosuojapalvelun sekä dokumenttien arkistoinnin ammattilaiselta.
Emme luovuta asiakaskohtaisia tietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta, ellei laissa ole nimenomaista valtuutusta siihen. Tiedot voidaan kuitenkin luovuttaa Kelaan ilman erillistä lupaa.

 

Näiden kotisivujen tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Henkilötietoja säilytetään pääasiassa digitaalisessa muodossa. Tiedot on suojattu salasanoin ja virustorjuntaohjelmilla. Emme myy tai muullakaan tavoin siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille pois lukien asianomaiset luvat omaaville viranomaisille.Säilytysaika

Kurikan Fysioterapian asiakastietojen säilytysaika määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen mukaan. Henkilötietoja säilytetään sen aikaa kuin se on tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseen, sopimusvelvoitteidemme täyttämiseen tai lakivelvoitteiden noudattamiseksi (mm. kirjanpitovelvollisuus).

 

Tietosuojalainsäädännön mukaan sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja käsittelemme ja saada niistä kopio, pyytää oikaisemaan väärät henkilötiedot, kieltäytyä suoramarkkinoinnista, pyytää tietojen poistamista. Näitä tietoja voit pyytää laittamalla viestiä sähköpostitse: tiina.haavisto(at)netikka.fi

Lisätietoja

 

Kurikan Fysioterapia

Y-tunnus: 1437274-5

Tiina Haavisto

+358 50 3782222

bottom of page